inženýring

Mnoho lidí si klade otázku, co to vlastně ten inženýring je. Zahrnuje veškerou agendu a byrokracii spojenou s prováděním staveb.
Zajistíme Vám veškerá povolení nutná pro provedení stavby, jakož i například změnu územního plánu, vyjádření dotčených orgánů státní správy a nebo zajištění technického dozoru na Vaší stavbě.

  • Zastoupíme Vás při veškerých jednáních s orgány státní správy
  • Vyřízení ohlášení stavby
  • Vyřízení stavebního povolení
  • Vyřízení územního rozhodnutí
  • Vyřízení záborů