top of page

Zásady zpracování cookies

Následující dokument zachycuje základní informace o zpracovávání a užití souborů cookies na těchto webových stránkách. Majitelem a provozovatelem webu je obchodní společnost A4C project s.r.o., IČO: 07686838, se sídlem Novosady 350/26, 784 01 Litovel, se sídlem provozovny (kde nás najdete) tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc, zapsaná a vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 76813, tato obchodní společnost je zároveň považována za správce osobních údajů (dále také jen „provozovatel“).

 

WIX Web je postaven a funguje prostřednictvím online platformy WIX (WIX.com, Inc.). Bližší informace o poskytovateli služeb a jeho fungování můžete získat na: https://www.wix.com. Poskytovatel služeb (WIX) v rámci zavedeného webového rozhraní integroval technické funkce, které provozovatel není schopen ovlivnit, ani vyloučit (jde o technické nastavení a přístupová práva platformy WIX, ke kterým není provozovatel oprávněn, ani nemá možnost získat přístup nebo jinak ovlivnit jeho funkce). Sběr a využití cookies provádí vedle provozovatele také poskytovatel WIX a jeho spřízněné subjekty, kdy prostřednictvím webu dochází k užití tzv. sekundárních cookies (vedle provozovatele webu i cookies využívané WIX). S touto skutečností je návštěvník webu plně obeznámen a pohybem na webu s tím souhlasí.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory nacházející se v prohlížeči (ve vašem zařízení). Navštívená webová stránka (tedy i tento web) odesílá a ukládá informaci o uskutečněné návštěvě i chování uživatele. Jde 

o zachycení pohybu uživatele webových stránek skrze užívané zařízení. Při technických operacích s cookies dochází např. k ukládání a přijímání identifikátorů nebo označení a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž vstupujete na webové stránky. 

 

Část souborů cookies je (i) nutná (po technické stránce nutné), (ii) část souborů cookies zpříjemňuje

a usnadňuje Váš pohyb na webu a (iii) část souborů cookies slouží ke sběru dat o Vašich preferencích v rámci stránky (co Vás nejvíce zajímá). Tyto informace Vám uživatelsky zlepšují pohyb po internetu a současně nám pomáhají poskytovat, chránit i zlepšovat nabízené služby.

Jaké druhy cookies a pro jaký účel cookies používáme?

Používáme tyto druhy cookies:

 

a) Technické cookies – jde o zajištění základní technické funkce webu nezbytné pro řádnou funkci webových stránek (aby fungoval, bez nich nelze načíst obsah) a nelze je vyřadit z provozu (nutné);  

 

b) K řešení technických problémů – měří a vyhodnocují, zda nedochází k chybám a web i jeho funkce se zobrazují a chovají tak, jak mají (sekundární cookies platformy WIX);

 

c) Preferenční cookies – dle vašich vlastních preferencí k usnadnění prohlížení webu a zlepšení uživatelských funkcí (např. předvolba jazyka nebo jiných funkcí) (volitelné);

 

d) Analytické cookies – anonymní údaje o prohlížení (bez přiřazení konkrétního uživatele) přehled o tom, jak se návštěvníci na webu chovají a co je zajímá (měření výkonnosti, popřípadě pomoc při marketingu) (volitelné).

Dle doby uchování cookies:

 

a) Relační cookies – ukládání těchto souborů dochází jen, dokud neskončíte práci v rámci prohlížeče, případně po určitou dobu po opuštění stránky (např. při opuštění předvyplněného formuláře). Doba uložení nepřekročí 30 min.

b) Permanentní cookies – pro zlepšení funkce a uživatelského dojmu z webových stránek. Zůstávají v úložišti cookies, dokud nejsou smazány. Tyto jsou námi uchovávány  a zpracovávány nejdéle 12 měsíců ode dne jejich získání. 

Využíváte na webové stránce nástroje měření statistik nebo marketingu?

Ke sběru a vyhodnocení statistik, včetně relací uživatelů na webové stránce využíváme jako provozovatel nástroje třetích stran společnosti Google (a nástroje Google Analytics) a marketingové služby společnosti Facebook. Analytické a statické cookies slouží k anonymnímu sběru dat o chování uživatelů na webu. Námi získané cookies využíváme pouze pro naši potřebu (zpětnou vazbu), hodnocení relevance obsahu, vyhodnocení chování uživatele (co vás nejčastěji zajímá), k rozvoji a vylepšení webu. 

 

WIX Dle oficiálního sdělení platforma WIX při sekundárním sběru cookies užívá cookies nutné nebo na ochranu proti chybám (bugům). Ke zpracování a vyhodnocení cookies pro účely měření výkonnosti a marketingu by ze strany WIX nemělo docházet. Nicméně užití jen nutných cookies nemůže provozovatel garantovat, zajistit, ani vynutit a v tomto směru spoléhá pouze na důvěru ve WIX. Provozovatel vylučuje jakoukoliv odpovědnost za újmu vzniklou zákazníkovi z příčiny a zpracování WIX. Návštěvník v rámci svého pohybu na webu s tímto souhlasí. Úplná pravidla WIX pro zpracování cookies naleznete zde: https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site.         

 

Proč jsou pro nás cookies tak důležité?

 

Cookies nám pomáhají zobrazit relevantní obsah a služby, které nejlépe odpovídají vašim potřebám a zájmům. Navíc cookies umožňují zaznamenat informace o návštěvě našich internetových stránek a s jejich pomocí je další návštěva stránek snazší a rychlejší. Díky cookies je zlepšen, usnadněn Váš pohyb na webových stránkách, zlepšen uživatelský dojem, personalizován a obsah webové stránky přizpůsoben podle Vašich zájmů. Cookies používáme jako zpětnou vazbu a návod ke zlepšení, tedy nejčastěji k přizpůsobení a vylepšení našich stránek (např. pomocí anonymních statistik ohledně návštěvnosti).

 

Lze sběru a užití cookies zamezit?

 

Ano, lze. Při zobrazení webových stránek spatříte na spodní části příslušného okna lištu cookies, 

ve které můžete odmítnout využití všech cookies, s výjimkou těch technických. Následně cookies fungují jen v nutném režimu a ke sběru nebo hodnocení dat statistických a analytických cookies prostřednictvím webu nedochází. Tato volba je přednastavena a funguje jako výchozí, pokud se nerozhodnete původní přednastavení změnit. 

 

Můžete úplně odmítnout sběr cookies ve Vašem webovém prohlížeči nebo omezit sběr cookies dle Vašich osobních preferencí. Zamezení cookies může znamenat omezení obsahu nebo může mít vliv na zobrazení funkce webové stránky. 

Kromě toho můžete použití cookies odmítnout nebo zakázat v nastavení soukromí ve Vašem zařízení, stejně tak i u příslušných webových prohlížečů v rámci nastavení prohlížeče.

 

WIX Zamezení sběru cookies ze strany WIX by mělo na stejném technickém principu obdobně fungovat pro sekundární cookies (od WIX). Zajištění správné technické funkce lišty cookies, fungující nastavení dle volby učiněné návštěvníkem a následný sběr pouze nutných cookies poskytuje přímo WIX. Provozovatel nemůže ze strany WIX garantovat, zajistit, ani vynutit správné a fungující technické nastavení, ani využití pouze nutných cookies a v tomto směru spoléhá pouze na důvěru ve WIX. Provozovatel vylučuje jakoukoliv odpovědnost za újmu vzniklou zákazníkovi z příčiny a zpracování WIX. Návštěvník v rámci svého pohybu na webu s tímto souhlasí. Úplná pravidla WIX pro zpracování cookies naleznete zde: https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site.         

 

Kde zjistit více?

Více informací o tom, jak nakládáme a zpracováváme přijaté osobní údaje naleznete v sekci Zásady zpracování osobních údajů prostřednictvím linku (Zpracování osobních údajů).

bottom of page